FARM: Federatia Agricultorilor din Republica Moldova

Afla cum FARM poate deveni  partenerul tau de success:

Lobby si Advocacy

AGROinform desfăşoară activităţi de lobby şi advocacy reprezentând interesele membrilor în raport cu instituţiile abilitate.

Afla mai mult

Marketing

Agricultorii moldoveni necesită informaţii marketing şi conexiuni în termeni optimi cu pieţele autohtone, dar şi cu cele din ţările vecine.

Afla mai mult

Extensiune

Extensiunea în agricultură este definit ca un proces continuu de distribuire a unor informaţii relevante unui număr mare de fermieri prin metode specifice, numite metode de extensiune.

Afla mai mult

Cooperare

AGROinform susţine toate cooperativele, și acordă prioritate produselor agricole strategice: fructe şi pomuşoare, legume, struguri, colectarea şi comercializarea laptelui şi cărnii.

Afla mai mult

AgroBusiness

Dezvoltarea Agrobusinessului în cadrul Federaţia Naţională a Agricultorilor AGROinform are menirea de a contribui la dezvoltarea afacerilor şi localităţilor rurale din Republica Moldova.

Afla mai mult

Proiecte

Obiective:
Femeile din spaţiul rural îşi dezvoltă abilităţile, atitudinile şi cunoştinţele în domeniul integrităţii civice şi bunei guvernări prin participarea în programe activatoare de instruire.
Femeile-lider se implică mai activ în soluţionarea problemelor comunitare prin mobilizarea comunităţii la acţiuni practice.
Promovarea respectării şanselor egale pentru femei în comunităţile rurale - un instrument de încurajare a femeilor şi schimbărior de atitudine.
Afla detalii
Obiective:
Îmbunătăţirea capacităţile fermierilor din Moldova şi sporirea veniturile lor.
Capacităţile dezvoltate ale Federaţie Naţională AGROinform care este administrată eficient, transparentă şi condusă de către fermieri.
Organizaţii Regionale durabile care oferă asistenţă fermierilor sub aspecte de producere şi marketing.
Afla detalii
Obiective:
Susţinerea dezvoltării sectorului agro-alimentar prin diseminarea informaţiilor despre principiile şi tendinţele pieţei;
Crearea cooperativelor şi dezvoltarea capacităţilor acestora de a investi în marketing;
Sporirea vânzărilor fermierilor mici şi medii prin cooperare informală;
Afla detalii
Obiective:
Scopul principal al proiectului este de a contribui la stabilirea unui parteneriat durabil între organizații relevante, ce reprezint? trei țări implicate in proiect cu intenția de încurajare a comerțului cu produse agroalimentare în bazinul Mării Negre.
Crearea unei sistem informațional de marketing (SIM) accesibil pentru toți actorii din sectorul agro-business.
Sporirea vânzărilor fermierilor prin accesarea piețelor noi.
Afla detalii
Obiective:
Obiectiv de dezvoltare
Obiectivele pe componente
Bunăstarea fermierilor sporeşte prin cooperare, transfer de cunoştinţe şi practici agricole durabile
Afla detalii
Obiective:
Susţinerea dezvoltării sectorului agro-alimentar prin diseminarea informaţiilor despre principiile şi tendinţele pieţei;
Crearea cooperativelor şi dezvoltarea capacităţilor acestora de a investi în marketing;
Sporirea vânzărilor fermierilor mici şi medii prin cooperare informală;
Afla detalii

Noutati