[[en]]Implemented Projects[[ro]]Proiecte implementate

[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
[[en]]11[[ro]]Obiectivul acestui proiect este de a contribui la dezvoltarea capacităților sectorului horticol din Moldova, Georgia, Tadjikistan și Uzbekistan de-a lungul lanțului valoric și a spori eficiența sectorului horticol prin seminare/instruiri, conferințe de afaceri, analize de piață și audituri tehnologice.
[[en]]22[[ro]]Prestatorul de servicii va produce, va realiza sau va furniza următoarele produse: Bază de date cu producători comerciali, exportatori, importatori și angrosiști de nuci, mere, pere, struguri de masă, fructe moi, roșii de seră, castraveți și ardei.
[[en]]33[[ro]]Monitorizarea săptămânală a pieței produselor cheie pe parcursul anului și a tendinței informațiilor despre prețuri.
[[en]]Learn More[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea mijloacelor de trai ale gospodăriilor sărace din mediul rural.
Sporirea gradului de conștientizare și învățare din experiențele de acțiune colectivă în cele 3 subregiuni.
Sporirea capacităților micilor agricultori pentru consolidarea integrării în lanțul valoric.
[[en]]Learn More[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Asistența potențialilor beneficiari la identificarea opțiunilor pentru ajustarea intereselor lor la obiectivele de activitate ale Proiectelor IFAD.
Asistarea antreprenorilor din mediul rural la elaborarea planului de afaceri pentru accesarea împrumuturilor de la instituțiile financiare din proiectele UCIP implementate de IFAD.
Prestarea serviciilor de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor solicitate de antreprenorii din mediul rural.
[[en]]Learn More[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Serviciile vor contribui la dezvoltarea capacităților companiilor horticole din Republica Moldova și Tadjikistan antrenate în tot lanțul valoric .
...
...
[[en]]Learn More[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Organizațiile societății civile contribuie la consolidarea democrației, dezvoltarea echitabilă și durabilă, precum și la apropiereade UE
Creșterea competitivității producătorilor agricoli din Moldova
Dezvoltarea organizațională, Dezvoltarea afacerilor și marketing, Lobby și advocacy, Abilitarea femeilor.
[[en]]Learn More[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Obiectivul general al proiectului „de a spori rolul societății civile în îmbunătățirea politicilor agro-rurale” vizează crearea parteneriatelor durabile între OSC-uri naționale și regionale și, datorită acestui fapt, să sporească numărul și să îmbunătățească calitatea participării organizațiilor în procesul de monitorizare și implementare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală (SNDAR).
Consolidarea capacităților organizațiilor de fermieri și a constituenților din mediul rural în monitorizarea și evaluarea politicilor agro-rurale, în special a politicilor bugetare.
Îmbunătățirea dialogului dintre organizațiile de fermieri, organizațiile de femei, OSC și autoritățile publice la nivel central și local prin acțiuni ale platformelor agro-rurale.
[[en]]Learn More[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Identificarea a diferite grupuri de fermieri interesați să examineze oportunități de marketing comune și/sau oportunități de investiții comune în activități post-recoltare în diverse lanțuri de valori și în diferite părți ale țării. Comercializarea în comun a piersicilor în raionul Căușeni, care necesită noi investiții în tunelurile de răcire cu aer forțat.
 Comercializarea în comun a strugurilor de masă în raionul Hîncești, care necesită investiții într-o instalație frigorifică pentru păstrarea strugurilor de masă.
Comercializarea în comun a migdalelor, care necesită investiții în echipamente pentru decorticarea, decojirea, curățarea și sortarea migdalelor.
[[en]]Learn More[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
FPM Moldova intenționează să difuzeze informații relevante despre programul de creditare în cadrul Programului Compact pentru comunitatea de afaceri din sectorul agricol, ONG-uri și alte părți interesate.
A determina fermierii și alți antreprenori agricoli să acceseze împrumuturi în cadrul Programului Compact pentru investiții în infrastructura post-recoltare în zona eligibilă.
Elaborarea metodologiei întrunirilor informative regionale privind programul de creditare.
[[en]]Learn More[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Oferirea de acces și oportunitățiegale pentru producători, atât bărbați, cât și femei, ca să beneficieze deactivitățile proiectului și să-și îmbunătățească abilitățile de producție,precum și facilitarea transferului de cunoștințe și a schimbului de informațiila nivel local, regional și național
Crearea și dezvoltarea, în regiunea nord și centru, a unei rețele regionale a femeilor din businessul agricol.
Identificarea în fiecare regiune afemeilor din sectorul agricol, organizarea de mese rotunde pentru ca femeilesă-și împărtășească interesele, ideile și preferințele. Formarea grupuluiconsultativ al rețelei pentru fiecare regiune și elaborarea unui plan deacțiuni pentru o perioadă de un an.
[[en]]Learn More[[ro]]Afla detalii