`

Rascani

„Asociația Femeilor de Afaceri"

din Sectorul Rural”

Râșcani

Anul fondării – 2002

Membră a Federației Agricultorilor din Moldova din 2004

Asociația numără peste 440 de membri  

Denumirea organizației vine să ne convingă că femeile vor și pot să atingă rezultate frumoase în sectorul agricol, iar acest fapt a fost demonstrat de membrii din Râșcani. Susținerea socială a femeilor, stimularea lor în scopul creării de noi întreprinderi și crearea locurilor de muncă pentru femei și tineri, sunt direcțiile de bază ale organizației. Cu toate acestea, în ultimii ani, organizația și-a amplificat spectrul și aria de activități devenind un susținător fidel al tuturor agenților economici din raionul Râșcani.

Membrii organizației practică deferite genuri de activitate așa ca pomicultura, culturi tehnice și cerealiere, zootehnie, apicultură, etc. Astfel, consultanții organizației oferă servicii de consultanță în tehnologii de cultivare, marketing, elaborarea planurilor de afacere și aplicațiilor pentru subvenționare. Totodată, AO „AFASR” promovează cooperarea fermierilor, agroturismul, agricultura conservativă, încurajând fermierii să aplice metodele No-till, mini-till, strip-till.

Râșcani

AO „Asociația Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural”

Str. Independenței 44, of. 12

Tel: 0 256 2 45 84

riscani@agrofarm.md