`

Agenda ședinței Consiliului Administrativ FARM: totaluri și perspective de dezvoltare

13.02.2020
4 minute
sa citesti

Federația Agricultorilor din Moldova a desfășurat activități de anvergură în 2019, obiectivele de viitor urmărind consolidarea capacităților instituționale și a poziției de instituție-lider în promovarea intereselor producătorilor agricoli din Republica Moldova, a declarat Directorul executiv FARM, doamna Aurelia Bondari, în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Administrativ FARM.

Lucrările ședinței au fost moderate de către Președintele Consiliului Administrativ, Igor Novac, care, la deschidere, a prezentat agenda și obiectivele reuniunii, fiind solicitate sugestii pentru completarea agendei de lucru. A urmat intervenția doamnei Aurelia Bondari, care a realizat o trecere în revistă a situației interne, a proiectelor în derulare, fiind discutate, totodată, prestația și capacitățile Organizațiilor Regionale ale FARM. În contextul menționat, a fost abordată și problema acceptării de noi organizații regionale, prin votul membrilor Consiliului Administrativ fiind cooptate OR Tiraspol și Soroca.

Au urmat discuții pe probleme interne, vizând activitatea și rezervele nevalorificate pe deplin ale unor Organizații Regionale, alte probleme organizatorice, ședința finalizând cu abordarea subiectului dedicat organizării Adunării Generale și a aniversării a 20-a a Federației Agricultorilor din Moldova, în luna martie curent. Pe final, membrii Consiliului Administrativ au delegat bordului republican să prospecteze modalitățile de realizare eficientă a sarcinilor identificate și au decis convocarea următoarei ședințe pentru începutul lunii martie a acestui an.

Noutati Similare