`

Directorili executivi ai OR FARM s-au întâlnit la un atelier de lucru

14 februarie 2020
3 minute
sa citesti

Directorili executivi ai Organizațiilor Regionale ale Federației Agricultorilor din Moldova s-au reunit pentru prima dată în anul 2020, în cadrul unui atelier de lucru, la care au fost abordate diverse probleme ce țin de activitatea eficientă a FARM.

În debutul reuniunii, Directorul Executiv FARM, doamna Aurelia Bondari, a prezentat agenda și obiectivele atelierului de lucru, fiind realizată, ulterior, o trecere în revistă a activităților desfășurate de către OR FARM în 2019.

În cadrul discuțiilor, au fost evidențiate plusurile și minusurile în activitatea fiecărei entități, fiind evidențiat faptul că FARM s-a implicat eficient, în 2019, în îmbunătățirea proceselor de dezvoltare rurală. În același context, au fost jalonate obiectivele de viitor ale FARM, în calitate de entitate care a înregistrat o evoluţie notabilă, prin implicare în dezvoltarea rurală, prin participare la elaborarea de strategii în vederea unei dezvoltări durabile și prin promovarea, la scară națională și internațională, a intereselor producătorilor agricoli din Moldova.

Plus de cele menționate, participanții la atelier au mai discutat atât subiecte ce țin de potențialul și activitatea OR, alte probleme organizatorice, cât și desfășurarea unor evenimente dedicate aniversării a 20-a a Federației Agricultorilor din Moldova FARM, care va fi sărbătorită pe 19 martie curent.

Noutati Similare