`

FARM a găzduit vizita delegației IFAD

18 noiembrie 2019
3 minute
sa citesti

Federația Agricultorilor din Moldova FARM a primit vizita delegației IFAD, aflată în misiune de monitorizare și supraveghere. În cadrul vizitei, părțile au abordat subiecte de interes comun, precum proiectele derulate în cooperare internațională, un interes aparte fiind exprimat față de rezultatele obținute pe dimensiunea seminarelor dedicate instruirii doamnelor fermier, cât și a rezultatelor concrete în implementarea agriculturii conservative. În acest context, membrii delegației, condusă de Isabelle Lagaillarde-Degeorge, consultant IFAD în dezvoltarea rurală și agrobusiness, au dialogat cu mai multe doamne fermier, membre ale FARM.

În cadrul întrevederii, Directorul executiv FARM, doamna Aurelia Bondari, a reiterat eforturile depuse în contextul derulării proiectului și, nemijlocit, a seminarelor dedicate subiectului abordat, fiind menționate efectele pozitive ale implementării agriculturii conservative. În acest context s-a menționat că, deși numărul doamnelor fermier în agricultura din R.Moldova este mai mic decât cel al bărbaților, acestea se angajează plenar în promovarea agriculturii conservative, bunele rezultate înregistrate demonstrând necesitatea și eficiența acesteia.

În acest context, doamna Maria Rotaru, membru al FARM, a exemplificat prin propria practică, menționând că a mers, în livada deținută, pe calea înierbării spațiului dintre rânduri, deoarece este unul din cele mai eficiente sisteme de întreținere a solului în vii și livezi. Maria Rotaru a specificat că, o parte din livadă fiind pe pantă mai abruptă, se confrunta cu pericolul eroziunii solului, ba și pomii fiind decimați de către ploile mai puternice. Odată cu înierbarea livezii, eroziunea solului a fost eliminată și, plus de aceasta, în sol se păstrează o cantitate mai mare de apă, ceea ce permite să fie economisiți bani pentru irigare. De asemenea, despre beneficiile agriculturii conservative au opinat și alte doamne fermier, inclusiv care cultivă, în gospodăriile lor, porumb sau floarea-soarelui.

După un schimb relevant de opinii, a fost apreciată înalt adeziunea membrilor FARM la implementarea agriculturii conservative în țara noastră, precum și, totodată, rolul deosebit al Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă în promovarea unor politici de dezvoltare durabilă a sectorului agricol din Republica Moldova.

Noutati Similare