`

FARM: Implicarea, informarea și instruirea cetățenilor reprezintă cheia succesului al politicilor de dezvoltare rurală

06 noiembrie 2019
5 minute
sa citesti

”Fără implicarea inclusivă a cetățenilor din spațiul rural, politicile și instrumentele de dezvoltare rurală nu vor fi eficiente. Este timpul ca noi să delegăm mai mult deciziile la nivel local. În comunitatea europeană sunt foarte multe instrumente prin care populația se implică în acest proces, prin care elaborează strategii locale, care, mai apoi, sunt integrate în politicile naționale”, a declarat Aurelia Bondari, Director Executiv al Federației Agricultorilor din Moldova ”FARM”, la evenimentul „Procese participative pentru eficacitatea politicilor și instrumentelor de dezvoltare rurală”.

 

Participanții la eveniment au fost salutați de către Alexandru Dubalari, Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care a opinat în favoarea conjugării eforturilor între structurile guvernamentale și societatea civilă în promovarea unor politici eficiente de dezvoltare rurală, menționând faptul că FARM are susținerea autorităților statului în implementarea cu succes a proiectului anunțat.

 

De asemenea, Iva Stamenova, Manager proiecte, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, a apreciat importanța și implementarea cu succes a Proiectului, cât și atitudinea constructivă a ministerului de ramură, și a comunicat că apreciază mult colaborarea cu FARM, cât și implicarea societății civile în elaborarea noii Strategii. „Această platformă este un loc perfect unde se pot întâlni toate părțile interesate pentru a discuta problemele cu care se confruntă o localitate anumită”, a specificat Iva Stamenova.

 

În cadrul evenimentului, Aurelia Bondari a mai punctat excelenta colaborare cu Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și a prezentat studiul „30 de contribuții pentru dezvoltarea rurală durabilă a Moldovei după 2021”, în care a fost cercetată  implementarea politicilor agro-rurale și se propun recomandări și informații pentru următoarea etapă de elaborare a unei noi Strategii. ”Am discutat și despre criteriile de selectare a beneficiarilor Proiectului, acele grupuri de acțiune locale care vor fi fi susținute atât prin asistență tehnică, cât și prin suport financiar. Recomandările care au fost expuse sunt adresate, în primul rând, Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, dar și întregii societăți, autorităților centrale responsabile. Avem un parteneriat foarte bun cu MADRM, am colaborat în Proiectul precedent, sperăm să avem o colaborare la fel de utilă în elaborarea Strategiei noi”, a mai menționat Aurelia Bondari.

 

La un alt subiect important din agenda forumului a intervenit Vasile Pojoga, Coordonator proiecte/specialist în dezvoltarea afacerilor FARM, care a prezentat Proiectul „Implicarea societății civile în îmbunătățirea politicilor și promovarea modelelor eficiente de dezvoltare rurală”. Obiectivul general al Proiectului vizează creșterea rolului societății civile în îmbunătățirea proceselor de dezvoltare rurală prin participarea, responsabilizarea și promovarea instrumentelor eficiente pentru dezvoltarea locală durabilă. De asemenea, Proiectul are trei obiective secundare: Consolidarea rolului rețelelor rurale naționale și regionale în promovarea bunei guvernări și a responsabilității prin procese participative și incluzive; Dezvoltarea capacității platformelor regionale pentru consolidarea participării în monitorizarea și evaluarea politicilor agro-rurale, în special politicile bugetare la nivel local; Crearea modelelor de succes pentru dezvoltarea locală durabilă printr-o abordare teritorială, integrarea politicilor naționale la nivel local și o mai bună cooperare între părțile interesate din mediul rural.

 

La același subiect, Galina Petrache, șefa Direcției politici și programe de dezvoltare rurală, MADRM, a remarcat implicarea societății civile în procesul de elaborare a politicilor și de implementare a măsurilor de dezvoltare rurală. „Am discutat despre implicarea în grupurile de acțiune locală care sunt constituite din reprezentanții autorităților publice locale, societatea civilă și sectorul privat, care fac o asociere și identifică problemele la nivelul localității și vin cu proiecte pentru a fi implementate și pentru a dezvolta localitățile rurale. Scopul acestor grupuri de acțiune locală sunt de a crea cât mai multe locuri de muncă, astfel ca să dezvolte localitatea și  să păstreze acel potențial atât cultural, cât și istoric, dar și pentru a atrage tineri care să vrea să locuiască în mediul rural”, a relevat Galina Petrache.

 

Auditoriul a urmărit și intervenția Președintelui Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova, Marina Albu, care a menționat că Planul de implementare constă din patru etape distincte și debutează cu selectarea a 10 GAL-uri beneficiare î ncadrul proiectului, pentru ca, în ultima etapă, să finalizeze prin oferirea de suport în organizarea și desfășurarea Concursului local GAL, prin acțiuni de elaborare a modelelor de documente pentru organizarea și desfășurarea Concursului local GAL etc.

 

Notă: Evenimentul „Procese participative pentru eficacitatea politicilor și instrumentelor de dezvoltare rurală” a fost organizat în cadrul Proiectului „Implicarea societății civile în îmbunătățirea politicilor și promovarea modelelor eficiente de dezvoltare rurală”, finanțat de Delegația Comisiei Europene din Republica Moldova și implementat de către FARM, în parteneriat cu Federația Agricultorilor ”Fermierul”, România, ONG ”Worshop for Solutions”, Letonia, și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Delegației Comisiei Europene în Moldova, Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova, mass-media, alte organizații și instituții interesate.

 

 

 

 

 

Noutati Similare