`

FARM și AIPA au organizat instruiri ”Subvenții în avans pentru proiectele START-UP”

8 octombrie 2019
4 minute
sa citesti

Un atelier de lucru dedicat tinerilor și femeilor fermieri care vor să acceseze ”Subvenții în avans pentru proiectele START-UP” și-a finalizat cu succes lucrările la sediul Federației Agricultorilor din Moldova ”FARM”, fiind organizat în comun de către FARM și AIPA.

Primul training a fost moderat de către doamna Ludmila Castraveț, care a instruit auditoriul în domeniul marketingului, cu accente pe marketing și vânzări, segmentarea pieței, mixul de marketing, soluții pentru proiectarea și implementarea sistemelor de management al calității și siguranța alimentelor, managementul resurselor umane etc.

În a doua zi a atelierului, participanții au beneficiat de prelegerile domnului Grigore Baltag, care a avut o intervenție detaliată despre managementul financiar, gestiunea fluxului de numerar, analiza profitabilității și rentabilitatea operațională, cât și alte subiecte deosebit de utile pentru doritorii de a accesa subvenții în avans.  

În următoarele trei zile ale atelierului, auditoriul a fost instruit de către alți consultanți acreditați în dezvoltarea businessului agricol. Domnul Andrei Zbancă a elucidat etapele de lucru ale planificării de afaceri (definirea misiunii; definirea obiectivelor de afaceri; descrierea stadiului de dezvoltare; definirea strategiei de afaceri; realizarea planificării de marketing), managementul întreprinderilor mici şi mijlocii şi folosirea metodelor moderne de conducere, factorii de influenţă ai stilului managerial în întreprinderile mici şi mijlocii etc. De asemenea, doamna Lucia Ușurelu a dezvoltat subiectele de pe agendă care au vizat obligativitatea ținerii contabilității: prevederi legale și contravenții, entitățile economice și sistemul contabil, situațiile financiare: componența și conținutul succint, reguli de perfectare a documentelor primare şi a registrelor contabile, contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor: exemplu practic etc. Doamna Diana Coșalîc, reprezentant AIPA, a avut o prelegere ce a însumat prezentarea prevederilor Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans, potențialii beneficiari de subvenții în avans, criteriile de eligibilitate, documente obligatorii etc.

Pe finalul atelierului de instruire, participanților le-au fost înmânate Certificate de instruire, formatorii dorindu-le mult succes în accesarea de subvenții în avans și inițierea de noi afaceri prospere.

FARM este acreditată în organizarea instruirilor specializate pentru producătorii din sectorul horticultură, fitotehnie, zootehnie, procesarea produselor de origine animală și vegetală, ştiinta solului, marketing, management, inclusiv financiar, drept antreprenorial și tehnologii inovaționale, inițierea de start-up-uri pentru tineri și femei.

Noutati Similare