`

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală realizează activități orientate spre îmbunătățirea politicilor agrare în Republica Moldova

23.07.2020
5 minute
sa citesti

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) a organizat, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), în perioada 21-23 iulie 2020, mai multe activități în cadrul proiectului „Implicarea societății civile în îmbunătățirea politicilor și promovarea modelelor eficiente de dezvoltare rurală”, care este finanțat de către Delegația Comisiei Europene din Republica Moldova. Reuniunile și-au ținut lucrările în regim online, pe platforma ZOOM, în acord cu recomandările autorităților responsabile de combaterea efectelor crizei pandemice.

Pe 21 iulie curent a avut loc a doua ședință a GrupuluiTematic de Lucru (GTL) la subiectul „Politica de subvenționare pentru agricultură și dezvoltare rurală”, în cadrul evenimentului fiind abordate recomandările privind eficientizarea instrumentelor de alocare a subvențiilor în perioada viitoare strategică, și anume: Subvenții post investiționale; Subvenții directe la hectar sau pe cap de animal; Subvenții în avans pentru categorii speciale de beneficiari - tineri, femei, mici producători, altele, pentru proiecte de dezvoltare rurală și pentru finanțarea integrată pe lanțul valoric.

A doua zi, pe 22 iulie curent, a avut loc a doua ședință a GTL la subiectul „Politici de stimulare a cooperării agricultorilor în marketing și/sau prelucrare la scară mică”, la care au fost discutate recomandările ce ar stimula dezvoltarea cooperării în perioada viitoare strategică, și anume: Formarea unui cadru instituțional de coordonare a instituțiilor, proiectelor și organizațiilor implicate în procesul de dezvoltare a cooperării agricultorilor (ex. departament MADRM, organ colegial pe lângă MADRM, altele); Îmbunătățirea cadrului legal; Diversificarea și îmbunătățirea instrumentelor de acordare a suportului financiar pentru cooperative; Inițierea programelor educaționale și de asistență tehnică pentru cooperative, grupe de producători și alte forme asociative; Formularea unor politici fiscale stimulatoare și echitabile dezvoltării cooperării.

Al treilea eveniment – a doua ședință a Grupului Tematic de Lucru la subiectul „Dezvoltarea infrastructurii regionale de marketing - centre de logistică pentru producția agricolă/licitații agricole” – a avut loc astăzi, 23 iulie 2020,  fiind discutate recomandările pentru asigurarea dezvoltarea infrastructurii de marketing. Participanții la reuniune au dezbătut dezvoltarea infrastructurii de marketing pentru comerțul intern, pentru dezvoltarea exportului produselor agroalimentare și pentru perfecționarea cadrului legal și instituțional al dezvoltării acesteia. Discuțiile s-au axat pe sumarizarea principalelor obstacole ce împiedică dezvoltarea infrastructurii de marketing, dezvoltarea lanțurilor valorice și crearea de valoare adăugată, dezvoltarea programelor, mecanismelor și instrumentelor necesare pentru export. De asemenea, au fost abordate dezvoltarea infrastructurii și comerțului intern, perfecționarea cadrului legal și instituțional al dezvoltării infrastructurii regionale de marketing – centre de logistică etc.

Programul celor trei ateliere de lucru a finalizat prin identificarea de recomandări în perspectiva elaborării unor documente strategice, pe palierul instituțional fiind relevată necesitatea contractării unei surse care să analizeze piața agricolă, în domeniul legislativ fiind menționată necesitatea elaborării cadrului legislativ pentru comerțul online și, trei, pentru infrastructură fiind punctat că trebuie să existe un concept național, cu stabilirea de priorități, care să fie inclus într-o Strategie de rang național. Președintele Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, doamna Aurelia Bondari, a menționat importanța desfășurării atelierelor de lucru și aportul tuturor părților implicate în discutarea problemelor identificate, cu oferirea de recomandări pentru elaborarea unor strategii de dezvoltare a sectoarelor vizate.

 

Noutati Similare