Asistență tehnică pentru rețelele femeilor din businessul agricol

[[en]]Start Date [[ro]]Data iniţierii proiectului:
1.9.2012
[[en]]End Date [[ro]]Data finalizării proiectului:
31.12.2015

Țara: Republica Moldova

Localități din interiorul țării:

Beneficiar: Proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) finanțat de USAID și DAI                

Data lansării (luna/anul): septembrie 2012            

Data finalizării (luna/anul): decembrie 2015            

În anul 2012, proiectul ACED a inițiat o activitate orientată spre femei ca urmare a unei evaluării de gen, care a avut loc cu un an înainte.

1.            Obiective generale:

•             Oferirea de acces și oportunități egale pentru producători, atât bărbați, cât și femei, ca să beneficieze de activitățile proiectului și să-și îmbunătățească abilitățile de producție, precum și facilitarea transferului de cunoștințe și a schimbului de informații la nivel local, regional și național

2.            Obiective specifice:

•             Crearea și dezvoltarea, în regiunea nord și centru, a unei rețele regionale a femeilor din businessul agricol.

•             Identificarea în fiecare regiune afemeilor din sectorul agricol, organizarea de mese rotunde pentru ca femeilesă-și împărtășească interesele, ideile și preferințele. Formarea grupului consultativ al rețelei pentru fiecare regiune și elaborarea unui plan de acțiuni pentru o perioadă de un an.

3.            Sarcini principale:

A.            Organizarea diferitor tipuri de evenimente: seminare, ateliere de lucru, mese rotunde, întâlniri informative și evenimente de sensibilizare, vizite de studiu, tururi de studiu externe în România și Polonia

•             Pregătirea materialelor și a echipamentelor necesare (ordine de zi, fișe, proiector etc.);

•             Găsirea formatorilor;

•             Pauze de cafea și alte băuturir ăcoritoare sau mese;

•             Activități de monitorizare;

•             Raport privind evenimentele organizate (lista de înregistrare a participanților, formularul de evaluare a evenimentelor, formularul de chestionar de instruire, raportul de sinteză post-eveniment);

4.            Servicii de dezvoltare și întreținere a rețelei:

•             Crearea și completarea bazei de date cu informații detaliate despre fiecare beneficiar (a se specifica dacă afacerea este deținută/gestionată de femei, a se specifica posesia de sere, depozite cu sistem de răcire, instalații necesare pentru recoltare sau după recoltare);

•             Invitarea membrilor rețelei la diferite evenimente;

•             Diseminarea tuturor informațiilor utile pentru membrii rețelei;

•             Promovarea rețelei prin diferite mijloace: evenimente, instrumente electronice, ziare etc.

Rezultate principale:

În anul 2014, rețeaua femeilor din businessul agricol a implementat 64 de activități cu implicarea a 1034 de participanți.

•             30 de seminare și cursuri de instruire în managementul întreprinderilor agricole;

•             10 vizite de studiu în aspecte tehnologice și eficiența afacerilor;  

•             4 ateliere de lucru și 2 mese rotunde;

•             6 sesiuni ale reuniunilor grupului consultativ al rețelei, unde a fost discutat planul de lucru, implicarea membrilor, promovarea și vizibilitatea rețelei;

•             4 buletine ale rețelei din regiunea nord și centru publicate;

•             2 forumuri anuale pentru fiecare regiune din nord și centru organizate;

•             6 întâlniri de schimb sub regionalepe teme specifice;

•             Baza de date creată și extinsă pe parcursul anului.

 

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
[[en]]11[[ro]]Obiectivul acestui proiect este de a contribui la dezvoltarea capacităților sectorului horticol din Moldova, Georgia, Tadjikistan și Uzbekistan de-a lungul lanțului valoric și a spori eficiența sectorului horticol prin seminare/instruiri, conferințe de afaceri, analize de piață și audituri tehnologice.
[[en]]22[[ro]]Prestatorul de servicii va produce, va realiza sau va furniza următoarele produse: Bază de date cu producători comerciali, exportatori, importatori și angrosiști de nuci, mere, pere, struguri de masă, fructe moi, roșii de seră, castraveți și ardei.
[[en]]33[[ro]]Monitorizarea săptămânală a pieței produselor cheie pe parcursul anului și a tendinței informațiilor despre prețuri.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea mijloacelor de trai ale gospodăriilor sărace din mediul rural.
Sporirea gradului de conștientizare și învățare din experiențele de acțiune colectivă în cele 3 subregiuni.
Sporirea capacităților micilor agricultori pentru consolidarea integrării în lanțul valoric.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Asistența potențialilor beneficiari la identificarea opțiunilor pentru ajustarea intereselor lor la obiectivele de activitate ale Proiectelor IFAD.
Asistarea antreprenorilor din mediul rural la elaborarea planului de afaceri pentru accesarea împrumuturilor de la instituțiile financiare din proiectele UCIP implementate de IFAD.
Prestarea serviciilor de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor solicitate de antreprenorii din mediul rural.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii