Campania de informare privind facilitatea de creditare în cadrul AAF

[[en]]Start Date [[ro]]Data iniţierii proiectului:
1.10.2013
[[en]]End Date [[ro]]Data finalizării proiectului:
30.6.2014

Țara:Republica Moldova

Localitățile din interiorul țării: Cahul, Cantemir, Comrat, Leova, Hîncești, Anenii Noi,Ungheni, Nisporeni, Orhei, Criuleni, Telenești, Dubăsari, municipiul Chișinău, Strășeni, Călărași            

Beneficiar: Programul Compact al Corporației Provocările Mileniului pentru Fondul Provocările Mileniului privind acordarea asistenței în vederea facilitării reducerii sărăciei prin creștere economică în Republica Moldova („Programul Compact”)          

Data lansării (luna/anul): octombrie 2013

Data finalizării (luna/anul): iunie 2014      

1.            OBIECTIVUL PROIECTULUI

FPM Moldova intenționează să difuzeze informații relevante despre programul de creditare în cadrul Programului Compact pentru comunitatea de afaceri din sectorul agricol, ONG-uri și alte părți interesate, pentru a determina fermierii și alți antreprenori agricoli să acceseze împrumuturi în cadrul Programului Compact pentru investiții în infrastructura post-recoltare în zona eligibilă.

Pentru a-și atinge obiectivul, FPM Moldova a încheiat un contract cu Agroinform pentru prestarea serviciilor de consultanță în conformitate cu prevederile de mai jos:

A.            Elaborarea metodologiei întrunirilor informative regionale privind programul de creditare:

(i)            Un concept care ar reflecta (cât mai multe) detalii despre modul și timpul desfășurării a 15 întruniri informative regionale pentru a informa un număr mare de potențiali beneficiari-țintă despre Programul de creditare (conform sarcinilor descrise mai jos). Compania va contribui și va asigura participarea femeilor care au în proprietate și gestionează întreprinderi în sectoarele agriculturii și/sau industriei alimentare la fiecare dintre întrunirile regionale sus-menționate;

(ii)           Un plan de lucru detaliat cu privire la activitățile care urmează să fie desfășurate și abordarea mediatizării programului de creditare

B.            Oferirea asistenței pentru organizarea a 15 întruniri informative regionale, inclusiv în Chișinău și în UTA Găgăuzia

Pentru a desfășura întrunirile, compania:

(i)            Va elabora lista participanților (pe baza informațiilor FPM Moldova) și va trimite invitații, asigurând prezența a cel puțin 40 de reprezentanți ai potențialilor beneficiari-țintă, inclusiv a întreprinderilor deținute și gestionate de femei

(ii)           Va elabora agenda și orarul întrunirii

(iii)          Va pregăti dosarul participantului, va tipări și include în dosar materialele distributive/prezentările (oferite de prezentatori) și alte materiale, în corespundere cu conținutul dosarului aprobat de FPM Moldova

(iv)         Va rambursa cheltuielile de călătorie ale participanților, reprezentanților participanți, în conformitate cu actele normative naționale aplicabile

C. Implementarea activității de mediatizare a programului de creditare

(i)            Va identifica ziarele și revistele locale, regionale și naționale, care mediatizează fiecare zonă eligibilă a AAF

(ii)           Va coordona cu FPM Moldova și va publica anunțuri relevante de aproximativ 600 de caractere și articole de aproximativ 2500 de caractere în ziare și reviste

(iii)          Va păstra originalele și copiile ziarelor și revistelor în care au fost publicate articolele și anunțurile

(iv)         Va identifica site-uri web specializate în economie, agricultură și industria alimentară, afaceri, servicii financiare, împrumuturi pentru afaceri și/sau alte site-uri relevante și va întreprinde toate măsurile necesare pentru plasarea bannerului web al AAF pentru o anumită perioadă în iulie-decembrie2013;  

(v)          Va întreprinde toate măsurile necesare pentru a difuza filmul documentar despre AAF (versiunea scurtă) pe un canal TV cu acoperire națională în perioada iulie - august 2013 (cel puțin 10 apariții).

Descrierea serviciilor reale prestate de personalul organizației

Rezultate:

•        16 întruniri informative regionale desfășurate în 14 raioane și în Chișinău cu implicarea a aproximativ 700 de potențiali beneficiari

•        campanie mediatică care să includă 372 anunțuri publicitare scrise, 6 articole de promovare publicate în ziarele naționale și regionale (95 de numere); o emisiune TV difuzată de 17 ori, un banner promoțional plasat pe 4 site-uri web.

 

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
[[en]]11[[ro]]Obiectivul acestui proiect este de a contribui la dezvoltarea capacităților sectorului horticol din Moldova, Georgia, Tadjikistan și Uzbekistan de-a lungul lanțului valoric și a spori eficiența sectorului horticol prin seminare/instruiri, conferințe de afaceri, analize de piață și audituri tehnologice.
[[en]]22[[ro]]Prestatorul de servicii va produce, va realiza sau va furniza următoarele produse: Bază de date cu producători comerciali, exportatori, importatori și angrosiști de nuci, mere, pere, struguri de masă, fructe moi, roșii de seră, castraveți și ardei.
[[en]]33[[ro]]Monitorizarea săptămânală a pieței produselor cheie pe parcursul anului și a tendinței informațiilor despre prețuri.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea mijloacelor de trai ale gospodăriilor sărace din mediul rural.
Sporirea gradului de conștientizare și învățare din experiențele de acțiune colectivă în cele 3 subregiuni.
Sporirea capacităților micilor agricultori pentru consolidarea integrării în lanțul valoric.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Asistența potențialilor beneficiari la identificarea opțiunilor pentru ajustarea intereselor lor la obiectivele de activitate ale Proiectelor IFAD.
Asistarea antreprenorilor din mediul rural la elaborarea planului de afaceri pentru accesarea împrumuturilor de la instituțiile financiare din proiectele UCIP implementate de IFAD.
Prestarea serviciilor de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor solicitate de antreprenorii din mediul rural.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii