Creșterea competitivității sectorului agricol în Moldova (ICAS)

[[en]]Start Date [[ro]]Data iniţierii proiectului:
1.1.2014
[[en]]End Date [[ro]]Data finalizării proiectului:
31.12.2017

Țara: Republica Moldova

Localități din interiorul țării: toate regiunile          

Beneficiar: Centrul Cooperativelor din Suedia We Effect

Data lansării (luna/anul): 01/01/2014      

Data finalizării (luna/anul): 31/12/2017  

Proiectul "Creșterea competitivității sectorului agricol în Moldova" (ICAS) este implementat de Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform în cooperare cu organizațiile din rețeaua sa. Proiectul include 4 componente: Dezvoltarea organizațională, Dezvoltarea afacerilor și marketing, Lobby și advocacy, Abilitarea femeilor.  

Obiectiv general: Organizațiile societății civile contribuie la consolidarea democrației, dezvoltarea echitabilă și durabilă, precum și la apropiereade UE

Obiective pe termen scurt pe componente:

Creșterea competitivității producătorilor agricoli din Moldova

Descrierea serviciilor reale prestate de personalul organizației

A. Dezvoltarea organizațională

Prin urmare, AGROinform trebuie să își consolideze capacitatea instituțională și puterea de reprezentare prin majorarea numărului și sporirea calității membrilor. În acest sens, se vor desfășura următoarele activități: (1) întruniri anuale cu organizațiile primare, (2) activități de informare și consultanță pentru membri, (3) editarea ziarului Agromediainform, (4) întruniri ale consiliilor regionale și naționale,(5) ateliere cu membrii rețelei, (6) instruirea consilierilor regionali (incl.standardele UE), (7) coordonarea activităților de lobby în cadrul rețelei etc. Experții AGROinform vor ajuta, de asemenea, cooperativele existente în dezvoltarea organizației, după cum urmează: vor efectua vizite de evaluare și vor elabora planuri de asistență; vor acorda sprijin fiecărei cooperative în realizarea planurilor de asistență; vor oferi consultanță financiară și fiscală; vor realiza un program de instruire pentru membrii cooperativelor; vor organiza vizite de studiu în țările UE; vor organiza Conferința anuală a cooperativelor.

B. Dezvoltarea afacerilor și marketing

Subcomponenta de dezvoltare a afacerilor include asistența tehnică pe întregul lanț valoric: (1) elaborarea  studiilor de fezabilitate a investițiilor; (2) elaborarea unor microstudii pentru identificarea piețelor și furnizorilor; (3) asistență la identificarea surselor de finanțare pentru investiții; (4) asistență la achiziționarea echipamentelor (identificarea furnizorilor, negocieri, import); (6) organizarea participării membrilor cooperativelor la târguri și expoziții internaționale de specialitate etc.; Subcomponenta de marketing a componentei sus-menționate include acțiuni axate pe elaborarea Sistemului informațional de marketing (SIM) online pentru piața internă www.agravista.md, care cuprinde informații despre prețurile de pe piața agricolă angrosistă, informații analitice - monitorizare a pieței/studii de piață și instrumente de diseminare a informațiilor (7) asigurarea legăturii între fermieri și piețe.

C. Lobby și advocacy

Principalele activități prevăzute pentru îmbunătățirea politicilor agricole sunt grupate în patru categorii, după cum urmează: (1) consultări și analize referitoare la anumite probleme -studiile de caz din sectorul real pe sectoare de producere cu valoare adăugată înaltă au completat analiza cadrului juridic și politic prin calcule economice ale impactului acestor politici asupra antreprenorilor; (2) monitorizarea continuă a modificărilor cadrului politic și legislativ (3) creșterea gradului de sensibilizare a opiniei publice prin mass-media, publicații, mese rotunde etc. și (4) promovarea propunerilor în rândul factorilor de decizie, în special prin campanii de lobby/advocacy, inclusiv prin: conferințe de presă, spoturi TV și radio, mese rotunde, dezbateri publice și proteste.

D. Abilitarea femeilor  

Cercurile de studiu ale femeilor au un rol activ în promovarea opiniei publice comunitare în rândul factorilor de decizie și în desfășurarea unor activități orientate spre un mediu economic și social mai favorabil, inclusiv abilitarea femeilor. Prin urmare, inițiativele lansate de AGROinform în sprijinirea Cercurilor de studiu (CS) ale femeilor vor continua și vor fi implementate următoarele activități: (1) ajustarea metodei de asistență pentruCS și elaborarea ghidului de asistență; (2) facilitarea atelierelor pentru elaborarea planurilor de studiu; (3) elaborarea materialelor de studiu; (4) organizarea seminarelor regionale; (5) organizarea vizitelor de studiu interne; (6) realizarea unor acțiuni comunitare sau de lobby; (7) organizarea, în parteneriat cu Fundația Soros, a Forumului Național al Femeilor Lidere.

Rezultatele principale pe componente de proiect

COMPONENTA A: Dezvoltarea organizațională

Rezultatul 1: Sporirea capacității de lucru în rețea a AGROinform și a puterii de reprezentare

•             Actualizarea manualului de proceduri financiare

•             Actualizarea reglementărilor interne

•             Alocareaa 50% din buget femeilor

•             Organizareaa 36 de adunări generale la nivel regional ca platformă pentru dezbaterile privind politicile agricole, cu participarea a 75% dintre membrii AGROinform

•             Consultareaprin focus grupuri a cel puțin 800 de membri (40% femei)

Rezultatul 2: Prestarea serviciilor pentru cooperativele existente

•             10 cooperative beneficiază de asistență

•             Cooperativele își sporesc vânzările cu 25%

•             Numărul membrilor crește cu 15% (inclusiv 42 de femei și 40 de bărbați)

•             Democrația internă (peste 75% din membrii cooperativelor contribuie la procesul decizional în cadrul cooperativelor lor).

Rezultatul 3: Creșterea eficienței agricole prin participarea la Cercurile de studiu

•             45 de cercuri de studiu cu 700 de membri beneficiază de asistență

•             10 CS studiază standardele UE

•             Producția agricolă crește cu 12%

COMPONENTA B: DEZVOLTAREA AFACERILOR ȘI MARKETING

Rezultatul 4: Marketing colectiv și prețuri mai bune

•             30 de grupuri de vânzări beneficiază de asistență

•             150 de tranzacții comerciale efectuate

•             Preț negociat cu 5% mai bun

Rezultatul 5: Fermierii utilizează SIM și cunosc mai bine tendințele și cerințele pieței europene

•             300 de mii de utilizatori ai sistemului

•             9000 de oferte comerciale plasate de fermieri și comercianți

•             750 de fermieri instruiți cu privire la standardele UE

•             30% dintre ei încep aplicarea standardelor UE

COMPONENTA C: LOBBY ȘI ADVOCACY

Rezultatul 6: Cadru îmbunătățit pentru comunitățile rurale și sectorul agricol

•             Cel puțin 8 propuneri prezentate

•             Cel puțin 4 propuneri adoptate

Rezultatul 7: Acțiuni de lobby și advocacy realizate în parteneriat

•             Cel puțin 6 acțiuni realizate în parteneriat

•             Cel puțin 3 propuneri acceptate

•             Cel puțin 15 organizații mass-media implicate în realizarea acțiunilor de lobby

Rezultatul 8: Capacitatea internă și externă de lucru rețea a AGROinform este îmbunătățită

•             Participarea la 3 rețele profesionale internaționale

•             Participarea la 2 rețele în cadrul UE

•             Participarea la 2 rețele interne

COMPONENTA D: ABILITAREA FEMEILOR

Rezultatul 9: Implicarea activă a femeilor în lucrul în rețea, inițiative comunitare și dezbateri politice

•             25% dintre femei ocupă funcții de conducere

•             30 de acțiuni comunitare conduse de femei

•             20 de parteneriate cu APL  

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
[[en]]11[[ro]]Obiectivul acestui proiect este de a contribui la dezvoltarea capacităților sectorului horticol din Moldova, Georgia, Tadjikistan și Uzbekistan de-a lungul lanțului valoric și a spori eficiența sectorului horticol prin seminare/instruiri, conferințe de afaceri, analize de piață și audituri tehnologice.
[[en]]22[[ro]]Prestatorul de servicii va produce, va realiza sau va furniza următoarele produse: Bază de date cu producători comerciali, exportatori, importatori și angrosiști de nuci, mere, pere, struguri de masă, fructe moi, roșii de seră, castraveți și ardei.
[[en]]33[[ro]]Monitorizarea săptămânală a pieței produselor cheie pe parcursul anului și a tendinței informațiilor despre prețuri.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea mijloacelor de trai ale gospodăriilor sărace din mediul rural.
Sporirea gradului de conștientizare și învățare din experiențele de acțiune colectivă în cele 3 subregiuni.
Sporirea capacităților micilor agricultori pentru consolidarea integrării în lanțul valoric.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Asistența potențialilor beneficiari la identificarea opțiunilor pentru ajustarea intereselor lor la obiectivele de activitate ale Proiectelor IFAD.
Asistarea antreprenorilor din mediul rural la elaborarea planului de afaceri pentru accesarea împrumuturilor de la instituțiile financiare din proiectele UCIP implementate de IFAD.
Prestarea serviciilor de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor solicitate de antreprenorii din mediul rural.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii