Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă – IFAD Servicii prestate în cadrul IFAD II -– IFAD VI

[[en]]Start Date [[ro]]Data iniţierii proiectului:
1.1.2015
[[en]]End Date [[ro]]Data finalizării proiectului:
1.1.2018

Țara: Republica Moldova

Localități din interiorul țării: toate regiunile          

Beneficiar:IFAD

Data lansării (luna/anul): decembrie 2015            

Data finalizării (luna/anul): decembrie 2018          

Serviciile de asistență și suport tehnic care vor fi prestate în cadrul Proiectului de către prestatorii de servicii acreditați de UCIP-IFAD vor include următoarele activități:

1.            Asistența potențialilor beneficiari la identificarea opțiunilor pentru ajustarea intereselor lor la obiectivele de activitate ale Proiectelor IFAD

2.            Asistarea antreprenorilor din mediul rural la elaborarea planului de afaceri pentru accesarea împrumuturilor de la instituțiile financiare din proiectele UCIP implementate de IFAD

3.            Prestarea serviciilor de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor solicitate de antreprenorii din mediul rural

4.            Acordarea asistenței, la cererea antreprenorilor din mediul rural, în prezentarea cererii de împrumut către instituțiile financiare participante pentru a obține credite din sursele  programelor implementate de UCIP-IFAD.

 

Beneficiarii țintă ai proiectului sunt:

i.              întreprinderile mici și mijlocii din mediul rural

ii.             tinerii antreprenori, care solicită împrumuturi de la băncile comerciale

iii.            micii antreprenori din mediul rural, care solicită împrumuturi prin intermediul asociațiilor de economii și împrumut

Descrierea serviciilor reale prestate de personalul organizației

•             elaborarea a 28 de planuri de afaceri pentru infrastructura socială a comunităților rurale, în special, drumuri și aprovizionarea cu apă pentru consum

•             elaborarea a 52 de planuri de afaceri pentru afaceri în agricultură: instalații frigorifice, sere, ferme de lapte, utilaje etc.

 

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
[[en]]11[[ro]]Obiectivul acestui proiect este de a contribui la dezvoltarea capacităților sectorului horticol din Moldova, Georgia, Tadjikistan și Uzbekistan de-a lungul lanțului valoric și a spori eficiența sectorului horticol prin seminare/instruiri, conferințe de afaceri, analize de piață și audituri tehnologice.
[[en]]22[[ro]]Prestatorul de servicii va produce, va realiza sau va furniza următoarele produse: Bază de date cu producători comerciali, exportatori, importatori și angrosiști de nuci, mere, pere, struguri de masă, fructe moi, roșii de seră, castraveți și ardei.
[[en]]33[[ro]]Monitorizarea săptămânală a pieței produselor cheie pe parcursul anului și a tendinței informațiilor despre prețuri.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea mijloacelor de trai ale gospodăriilor sărace din mediul rural.
Sporirea gradului de conștientizare și învățare din experiențele de acțiune colectivă în cele 3 subregiuni.
Sporirea capacităților micilor agricultori pentru consolidarea integrării în lanțul valoric.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Asistența potențialilor beneficiari la identificarea opțiunilor pentru ajustarea intereselor lor la obiectivele de activitate ale Proiectelor IFAD.
Asistarea antreprenorilor din mediul rural la elaborarea planului de afaceri pentru accesarea împrumuturilor de la instituțiile financiare din proiectele UCIP implementate de IFAD.
Prestarea serviciilor de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor solicitate de antreprenorii din mediul rural.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii