Moldova — Sprijinirea creării unor activități comune de ambalare și marketing în lanțurile valorice ale agriculturii performante din Moldova

[[en]]Start Date [[ro]]Data iniţierii proiectului:
22.3.2013
[[en]]End Date [[ro]]Data finalizării proiectului:
28.2.2014

Țara: Republica Moldova

Localități din interiorul țării: toate regiunile          

Beneficiar: Development Alternatives, Inc. (DAI) - Proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) (finanțat de USAID și CPM)            

Data lansării (luna/anul): 22/03/2013      

Data finalizării (luna/anul): 28/02/2014  

Pe parcursul activităților sale, ACED a identificat diferite grupuri de fermieri interesați să examineze oportunități de marketing comune și/sau oportunități de investiții comune în activități post-recoltare în diverse lanțuri de valori și în diferite părți ale țării, după cum urmează:

-              Comercializarea în comun a piersicilor în raionul Căușeni, care necesită noi investiții în tunelurile de răcire cu aer forțat;

-              Comercializarea în comun a strugurilor de masă în raionul Hîncești, care necesită investiții într-o instalație frigorifică pentru păstrarea strugurilor de masă;  

-              Comercializarea în comun a migdalelor, care necesită investiții în echipamente pentru decorticarea, decojirea, curățarea și sortarea migdalelor.

ACED a sprijinit aceste grupuri prin angajarea AGROinform pentru elaborarea și implementarea unui pachet de servicii de instruire și consultanță pentru a-i ajuta:

-              să înțeleagă riscurile și beneficiile grupării organizațiilor pentru prelucrarea și comercializarea în comun a culturii grupului

-              să devină organizați, dacă decid să facă acest lucru, și să identifice necesitățile pieței pe care urmează să le satisfacă grupul lor

-              să conceptualizeze și să formuleze modelul de afaceri, care este cel mai potrivit pentru activitățile comune planificate ale grupului

-              să formuleze diferite scenarii de implementare a modelului de afaceri, având în vedere următorii factori: baza de producere disponibilă, cerințele actuale și viitoare ale pieței, cerințele naționale și internaționale de certificare, costurile de investiții etc.

-              să înțeleagă specificul și cerințele de bază ale diferitelor forme juridice, care sunt disponibile pentru activitățile lor în comun

-              să aleagă forma juridică cea mai potrivită și să elaboreze proiectele documentelor statutare

Descrierea serviciilor reale prestate de personalul organizației

Serviciile reale prestate de AGROinform în cadrul programului ACED includ următoarele:

•             elaborarea unui program de instruire pentru cele 10 grupuri selectate, inclusiv următoarele aspecte legate direct de experiența AGROinform: lecții învățate din formarea grupurilor de marketing comune - practica internațională în raport cu experiența din Moldova, avantajele și dezavantajele diferitelor structuri de grup, aspecte de conducere și aranjamentele financiare

•             elaborarea unui plan de afaceri complex  pentru fiecare grup

•             elaborarea documentelor statutare

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
[[en]]11[[ro]]Obiectivul acestui proiect este de a contribui la dezvoltarea capacităților sectorului horticol din Moldova, Georgia, Tadjikistan și Uzbekistan de-a lungul lanțului valoric și a spori eficiența sectorului horticol prin seminare/instruiri, conferințe de afaceri, analize de piață și audituri tehnologice.
[[en]]22[[ro]]Prestatorul de servicii va produce, va realiza sau va furniza următoarele produse: Bază de date cu producători comerciali, exportatori, importatori și angrosiști de nuci, mere, pere, struguri de masă, fructe moi, roșii de seră, castraveți și ardei.
[[en]]33[[ro]]Monitorizarea săptămânală a pieței produselor cheie pe parcursul anului și a tendinței informațiilor despre prețuri.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea mijloacelor de trai ale gospodăriilor sărace din mediul rural.
Sporirea gradului de conștientizare și învățare din experiențele de acțiune colectivă în cele 3 subregiuni.
Sporirea capacităților micilor agricultori pentru consolidarea integrării în lanțul valoric.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Asistența potențialilor beneficiari la identificarea opțiunilor pentru ajustarea intereselor lor la obiectivele de activitate ale Proiectelor IFAD.
Asistarea antreprenorilor din mediul rural la elaborarea planului de afaceri pentru accesarea împrumuturilor de la instituțiile financiare din proiectele UCIP implementate de IFAD.
Prestarea serviciilor de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor solicitate de antreprenorii din mediul rural.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii