Proiect finanțat de UE: Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale

[[en]]Start Date [[ro]]Data iniţierii proiectului:
1.3.2017
[[en]]End Date [[ro]]Data finalizării proiectului:
31.3.2019

Țara: Republica Moldova

Localitățile din interiorul țării: toate regiunile      

Beneficiar: Delegația UE în R.Moldova    

Data lansării (luna/anul): 01/03/2017      

Data finalizării (luna/anul): 31/03/2019    

Obiectivul general al proiectului „de a spori rolul societății civile în îmbunătățirea politicilor agro-rurale” vizează crearea parteneriatelor durabile între OSC-uri naționale și regionale și, datorită acestui fapt, să sporească numărul și să îmbunătățească calitatea participării organizațiilor în procesul de monitorizare și implementare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală (SNDAR). Un alt obiectiv important constă în încurajarea femeilor de afaceri din mediul rural și a organizațiilor de femei care activează în sectorul agricol, de a avea un rol mai activ în dialogul de politici agro-rurale.

Obiectivele proiectului:

I.             Consolidarea capacităților organizațiilor de fermieri și a constituenților din mediul rural în monitorizarea și evaluarea politicilor agro-rurale, în special a politicilor bugetare;

II. Îmbunătățirea dialogului dintre organizațiile de fermieri, organizațiile de femei, OSC și autoritățile publice la nivel central și local prin acțiuni ale platformelor agro-rurale;

Prin urmare, principalele rezultate scontate prevăzute în Obiectivul 1 sunt următoarele:

•             Realizarea a 2 studii analitice privind evaluarea necesităților grupurilor țintă/părților interesate și analiza comparativă a participării OSC la implementarea și monitorizarea politicilor agro-rurale din țările UE și Republica Moldova.

•             Elaborarea și implementarea Programului de consolidare a capacităților, cu participarea a cel puțin 35 de OSC și 800 de stagiari, inclusiv 30% femei, ceea ce va contribui la următoarele rezultate:

-         Consolidarea și instituționalizarea Coaliției Naționale a Organizațiilor de Fermieri,  formate din trei organizații participante la acest proiect: Federația Națională a Agricultorilor AGROinform, Federația Națională a Fermierilor și UniAgroProtect.

-         Crearea Platformei naționale pentru dialogul de politici, cu implicarea tuturor părților interesate, care va pune în discuție probleme legate de transparență, participare și responsabilitate în contextul implementării SNDAR și utilizării fondurilor ENPARD.

-         Crearea a 10 platforme regionale pentru consultări și monitorizarea indicatorilor SNDAR la nivel local, la care vor participa toți actorii locali, precum OSC-urile regionale și comunitare, inclusiv organizațiile de femei, administrația publică locală de nivelul 1 și 2, antreprenorii din mediul rural, liderii grupurilor de acțiune locală.

-         Formarea a 30 de grupuri de acțiune locală la nivel comunitar, care vor fi instruite, consultate și mplicate în dialogul de politici la toate nivelurile.

 

 Principalele rezultate scontate prevăzute în Obiectivul 2 sunt următoarele:

•              Efectuarea a două (2) sondaje, la începutul și la sfârșitul proiectului, pentru a investiga nivelul de participare a OSC-urilor de nivel național, regional și comunitar la dialogul de politici. În plus, sondajele vor analiza factorii motivanți sau demotivanți în acest proces.

•             Stabilirea dialogului de politici și desfășurarea unor consultări ample cu aproximativ 800 de părți interesate privind implementarea SNDAR și utilizarea fondurilor ENPARD folosind următoarele instrumente: focus grupuri, mese rotunde, conferințe, ateliere etc.

•             Formularea și promovarea a cel puțin 15 inițiative politice, care vor include propunerile grupurilor de acțiune locală, ale platformelor regionale și naționale;

•             Realizarea unei campanii de informare/advocacy pentru promovarea rezultatelor procesului de consultare și a propunerilor privind implementarea SNDAR și utilizarea fondurilor ENPARD.

 

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
[[en]]11[[ro]]Obiectivul acestui proiect este de a contribui la dezvoltarea capacităților sectorului horticol din Moldova, Georgia, Tadjikistan și Uzbekistan de-a lungul lanțului valoric și a spori eficiența sectorului horticol prin seminare/instruiri, conferințe de afaceri, analize de piață și audituri tehnologice.
[[en]]22[[ro]]Prestatorul de servicii va produce, va realiza sau va furniza următoarele produse: Bază de date cu producători comerciali, exportatori, importatori și angrosiști de nuci, mere, pere, struguri de masă, fructe moi, roșii de seră, castraveți și ardei.
[[en]]33[[ro]]Monitorizarea săptămânală a pieței produselor cheie pe parcursul anului și a tendinței informațiilor despre prețuri.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea mijloacelor de trai ale gospodăriilor sărace din mediul rural.
Sporirea gradului de conștientizare și învățare din experiențele de acțiune colectivă în cele 3 subregiuni.
Sporirea capacităților micilor agricultori pentru consolidarea integrării în lanțul valoric.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Asistența potențialilor beneficiari la identificarea opțiunilor pentru ajustarea intereselor lor la obiectivele de activitate ale Proiectelor IFAD.
Asistarea antreprenorilor din mediul rural la elaborarea planului de afaceri pentru accesarea împrumuturilor de la instituțiile financiare din proiectele UCIP implementate de IFAD.
Prestarea serviciilor de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor solicitate de antreprenorii din mediul rural.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii