Proiect regional: Dezvoltarea capacităților de îmbunătățire a eficienței lanțului valoric al fructelor și legumelor

[[en]]Start Date [[ro]]Data iniţierii proiectului:
20.9.2016
[[en]]End Date [[ro]]Data finalizării proiectului:
1.3.2017

Țări: Moldova, Tadjikistan

Localități în interiorul țărilor: toate regiunile din Moldova și Tadjikistan    

Beneficiar: BERD/FAO    

Data lansării (luna/anul): 20/09/2016      

Data finalizării  (luna/anul): 1/03/2017    

Scopurile pentru care vor fi utilizate fondurile oferite de FAO în cadrul prezentului acord sunt următoarele:

Obiectiv: Serviciile vor contribui la dezvoltarea capacităților companiilor horticole din Republica Moldova și Tadjikistan antrenate în tot lanțul valoric (producători, comercianți, comercianți cu amănuntul) privind îmbunătățirea eficienței lanțului valoric al fructelor și legumelor prin seminare, vizite de studiu și o conferință internațională. (Obiectivul strategic nr. 4 al FAO privind asigurarea sistemelor agricole și alimentare incluzive și eficiente).

Produse: Prestatorul de servicii va produce, va realiza sau va furniza următoarele produse:

A.            Trei seminare de jumătate de zi privind dezvoltarea capacităților regionale pentru producătorii și comercianții de fructe și legume, furnizorii de factori de producție și lanțurile de vânzare cu amănuntul, cu 30 de participanți, inclusiv materialele de instruire distributive necesare;

B.            Conferința internațională cu privire la fructe și legume pentru părțile interesate de-a lungul lanțului valoric cu materialele distributive necesare și Forumul comercial internațional cu participanți din Moldova, Tadjikistan, Rusia și Ucraina;

C.            Vizită de studiu pentru reprezentanții a cinci exportatori și importatori de fructe și legume din Tadjikistan spre Republica Moldova pentru a demonstra tehnologiile moderne de depozitare, ambalare, manipulare post-recoltare, comercializare și producere;

D.            Vizite de studiu pentru reprezentanții a cel mult opt companii moldovenești de fructe și legume în Polonia pentru a demonstra tehnologiile moderne de depozitare, ambalare, manipulare post-recoltare, comercializare și producere.

Sarcini:

Analize și recomandări privind eficiența lanțului de aprovizionare: (1) Propunerea unor opțiuni pentru îmbunătățirea calității și a volumelor de fructe și legume proaspete furnizate sectorului de vânzare cu amănuntul; (2) Identificarea unor produse noi care ar putea fi produse local și furnizate pentru piețele interne și de export; (3) Evaluarea oportunităților de diversificare a exporturilor și îmbunătățire a lanțului valoric necesare pentru realizarea acestora;

Seminare regionale: schimb de cunoștințe privind minimizarea pierderilor post-recoltare: (1) Organizarea și desfășurarea unor seminare regionale de schimb de cunoștințe pentru actorii cheie din lanțurile valorice pentru fructe și legume din Tadjikistan și Moldova; (2) Difuzarea și discutarea analizelor lanțului valoric cu cei mai importanți participanți de pe piață;  

Vizite de studiu: schimb de bune practici în organizarea lanțurilor de aprovizionare. (1) Organizarea unei vizite de studiu în Republica Moldova pentru părțile interesate din Tadjikistan și a unei vizite de studiu în Polonia pentru un grup de părți interesate din Moldova și Tadjikistan pentru a demonstra cum ar putea fi organizate lanțurile de aprovizionare cu produse proaspete;

Analize și recomandări privind îmbunătățirea logisticii. Colaborarea îndeaproape cu părțile interesate de-a lungul întregului lanț valoric al fructelor și legumelor, cu BERD și cu clienții săi, pentru a evalua lacunele logistice din Tadjikistan și Moldova și pentru a propune îmbunătățiri pentru organizarea și gestionarea lanțului de aprovizionare;

Forumul comercial B2B care va asigura legătura între furnizori și cumpărători. (1) Organizarea unui forum comercial B2B în Tadjikistan, care va reuni cumpărători și furnizori de fructe și legume proaspete și va contribui la dezvoltarea unor noi legături de afaceri; (2) Difuzarea și discutarea constatărilor privind opțiunile pentru o logistică îmbunătățită, facilitarea schimbului de cunoștințe între actorii antrenați în lanțul valoric al fructelor și legumelor;

Conferința, care va spori gradul de conștientizare cu privire la oportunitățile de furnizare pentru comerțul cu amănuntul și pentru export: (1) În comun cu actorii cheie de pe piață, organizarea unei conferințe naționale privind furnizarea de produse proaspete în Moldova, cu accent pe comerțul cu amănuntul și exporturile în Moldova pentru a comunica constatările și oportunitățile; (2) Colaborarea cu experții, furnizorii și comercianții cu amănuntul din sectorul produselor proaspete din Ucraina pentru a împărtăși experiența și a demonstra cele mai bune practici privind modalitățile de realizare a oportunităților de pe piața exporturilor, prin prezentări în cadrul Conferinței și discuții cu actorii ucraineni; (3) Difuzarea constatărilor, lecțiilor învățate și materialelor prin intermediul Rețelei EastAgri.

Materiale ce urmează a fi prezentate:

•             2 analize cu recomandări privind eficiența lanțului valoric (1 în Tadjikistan și 1 în Moldova);

•             6 seminare regionale pentru actorii antrenați în lanțul valoric (3 în Tadjikistan și 3 în Moldova) cu câte 20 de participanți;

•             2 vizite de studiu (1 pentru părțile interesate din Tadjikistan în Moldova și 1 pentru părțile interesate din Tadjikistan și Moldova în Ucraina) cu câte 10 participanți;

•             Analiza opțiunilor logistice din Moldova și Tadjikistan;

•             forumul comercial B2B în Tadjikistan, cu cel puțin 20 de participanți;

•             Conferința națională privind furnizarea și exportul de produse proaspete în Moldova, cu cel puțin 80 de participanți;

•             Site-ul proiectului EastAgri cu analize, materialele seminarelor, comunicatele de presă.

 

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
[[en]]11[[ro]]Obiectivul acestui proiect este de a contribui la dezvoltarea capacităților sectorului horticol din Moldova, Georgia, Tadjikistan și Uzbekistan de-a lungul lanțului valoric și a spori eficiența sectorului horticol prin seminare/instruiri, conferințe de afaceri, analize de piață și audituri tehnologice.
[[en]]22[[ro]]Prestatorul de servicii va produce, va realiza sau va furniza următoarele produse: Bază de date cu producători comerciali, exportatori, importatori și angrosiști de nuci, mere, pere, struguri de masă, fructe moi, roșii de seră, castraveți și ardei.
[[en]]33[[ro]]Monitorizarea săptămânală a pieței produselor cheie pe parcursul anului și a tendinței informațiilor despre prețuri.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea mijloacelor de trai ale gospodăriilor sărace din mediul rural.
Sporirea gradului de conștientizare și învățare din experiențele de acțiune colectivă în cele 3 subregiuni.
Sporirea capacităților micilor agricultori pentru consolidarea integrării în lanțul valoric.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Asistența potențialilor beneficiari la identificarea opțiunilor pentru ajustarea intereselor lor la obiectivele de activitate ale Proiectelor IFAD.
Asistarea antreprenorilor din mediul rural la elaborarea planului de afaceri pentru accesarea împrumuturilor de la instituțiile financiare din proiectele UCIP implementate de IFAD.
Prestarea serviciilor de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor solicitate de antreprenorii din mediul rural.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii