[[en]]Promoting inclusive horticultural value chains in Armenia, Georgia, Kazakhstan  and Moldova[[ro]]Îmbunătățirea oportunităților comerciale pentru horticultura de valoare înaltă în Georgia, Moldova, Tadjikistan și Uzbekistan

[[en]]Start Date [[ro]]Data iniţierii proiectului:
1.5.2018
[[en]]End Date [[ro]]Data finalizării proiectului:
31.5.2019

[[en]]Country:Moldova, Armenia, Georgia, Kazakhstan[[ro]]Țări: Moldova, Georgia, Tadjikistan și Uzbekistan

Locationwithin countries: all regions for Moldova, Armenia, Georgia and south regionfor Kazakhstan      

Name ofClient: IFAD, Rome        

Start Date(Month/Year): 01/04/2016      Completion Date(Month/Year): 31/03/2019        

The overallgoal of the project is to contribute to the improvement of livelihoods forrural poor households, this is pertinent as IFAD strategy is to assist therural poor in benefiting from the emerging opportunities and increase theirresilience through e.g. value chain integrations. The project goal has the samedirection of general IFAD’s goal - contributes directly to empower poor ruralwomen and men in developing countries to achieve higher incomes and improvedfood security.

The project objectives are:

I.             Increased awareness and learningsfrom collective action experiences in the 3 sub-regions;

II.            Enhanced capacities of smallholdersfor strengthening value chain integration;

III.           Adoption of successful pilot models.

Outcome 1: Increased awareness andlearnings from collective action experiences in the 3 sub-regions

Activity 1.1.Mapping different collective action groups and approaches supported by IFAD andothers in all 4 partner countries.

Activity 1.2.Identification of policies and interventions that facilitate collective actionfor market access;

Activity 1.3.Prepare learning documents and promote collective actions based on learningsfrom successes.

Outcome 2: Enhanced capacities ofsmallholders for strengthening value chain integration

Activity 2.1.Identification of pilot participants in NEN region.

Activity 2.2.Assess the needs of the selected participants and prepare the capacitydevelopment and value chain strengthening pilot.

Activity 2.3.Implementation of capacity development program in technical issues, businessand cooperation aspects. This activity assumes organization of trainings for1000 selected participants.

Outcome 3: Adoption of successful pilotmodels

Activity 3.1.Identification and assessment of the most successful pilots to be supportedtechnically and informational. The identification will be based on competitiveselection.

Activity 3.2.Offer technical and informational support for business development andinstitutional consolidation of the pilot cooperatives.

Activity 3.3.Develop a NEN regional platform for sharing the experience, networking andproject results dissemination trough international forums, workshops, projectwebpage, promotion events including mass media participations etc;.

Activity 3.4.Final documentation and reporting activities.

Main expected results:

•             The income of the small holdersintegrated into value chain increased by 12%,

•             6000 stakeholders, including small holders, acknowledged and learnedfrom collective actions in the sub-regions,

•             The policies for promotion of thefarmer’s collective actions improved,

•             The productivity increased by 10%,due to gained capacities and knowledge,

•             15 pilots integrated in theprofitable value chains due to obtained technical support and made investments,

•             15 pilots invested in 300,000 USDin the horticulture marketing channels,

•             The regional platform for jointlearning and information sharing established,

•             Project successes documented,published and disseminated.

[[ro]]Țări: Moldova, Georgia, Tadjikistan și Uzbekistan

Localități în interiorul țărilor: toate regiunile din Moldova, Georgia, Tadjikistan și Uzbekistan

Bemeficiar: BERD/FAO  

Data lansării (luna/anul): 01/05/2018      

Data finalizării (luna/anul): 31/05/2019    

Obiectivul acestui proiect este de a contribui la dezvoltarea capacităților sectorului horticol din Moldova, Georgia, Tadjikistan și Uzbekistan de-a lungul lanțului valoric și a spori eficiența sectorului horticol prin seminare/instruiri, conferințe de afaceri, analize de piață și audituri tehnologice. (Obiectivul strategic nr. 4 al FAO privind asigurarea sistemelor agricole și alimentare incluzive și eficiente).

Produse: Prestatorul de servicii va produce, va realiza sau va furniza următoarele produse:

-              Bază de date cu producători comerciali, exportatori, importatori și angrosiști de nuci, mere, pere, struguri de masă, fructe moi, roșii de seră, castraveți și ardei;

-              Monitorizarea săptămânală a pieței produselor cheie pe parcursul anului și a tendinței informațiilor despre prețuri;

-              Știri zilnice exclusive de pe piață, interviuri, articole despre tehnologie, istorii de succes și alte informații relevante în limba rusă.

-              Cel puțin două rezultate de monitorizare a pieței cu amănuntul;

-              Analize ale lanțului valoric ale unor subsectoare specifice, inclusiv identificarea oportunităților de investiții profitabile de-a lungul lanțurilor valorice din Moldova și Uzbekistan în limba rusă. Subsectoarele care urmează să fie analizate includ:(i) strugurii de masă; (ii) culturile timpurii și produsele de seră; (iii) nucile; (iv) merele și perele și (v) fructele moi;

-              Auditul tehnologic al: (i) subsectorului strugurilor de masă din Tadjikistan, Moldova; și (ii) subsectorului merelor și perelor din Georgia;

- Cinci seminare/instruiri care cuprind toate aspectele tehnologiilor de producere și manipulare, cu demonstrații practice, dacă este posibil/aplicabil, organizate în Moldova pentru următoarele subsectoare: (i) struguri de masă; (ii) mere și pere; (iii) fructe moi; (iv) produse de seră și (v) nuci (nuci și alune);

-              Trei conferințe de afaceri organizate în Moldova pentru a comunica rezultatele studiilor, a demonstra noile tehnologii moderne și oportunitățile pentru toți actorii relevanți pentru următoarele subsectoare: (i) fructe (inclusiv fructe moi); (ii) produse de seră și (iii) struguri de masă;

-              Trei seminare/instruiri care cuprind toate aspectele tehnologiilor de producere și manipulare, cu demonstrații practice, dacă este posibil/aplicabil, organizate în Georgia pentru următoarele subsectoare: (i) struguri de masă; (ii) mere și pere; (iii) fructe moi;

-              Campania de promovare a platformeide comerț cu fructe din est în Moldova pentru familiarizarea fermierilor și comercianților moldoveni cu instrumentele de discuții ("chat") și de stabilire de relații;

-              Două conferințe de afaceri organizate în Georgia pentru a comunica rezultatele studiilor, a demonstra noile tehnologii moderne și oportunități pentru toți actorii relevanți pentru următoarele subsectoare: (i) fructe (inclusiv fructemoi) și (ii) struguri de masă.

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
[[en]]11[[ro]]Obiectivul acestui proiect este de a contribui la dezvoltarea capacităților sectorului horticol din Moldova, Georgia, Tadjikistan și Uzbekistan de-a lungul lanțului valoric și a spori eficiența sectorului horticol prin seminare/instruiri, conferințe de afaceri, analize de piață și audituri tehnologice.
[[en]]22[[ro]]Prestatorul de servicii va produce, va realiza sau va furniza următoarele produse: Bază de date cu producători comerciali, exportatori, importatori și angrosiști de nuci, mere, pere, struguri de masă, fructe moi, roșii de seră, castraveți și ardei.
[[en]]33[[ro]]Monitorizarea săptămânală a pieței produselor cheie pe parcursul anului și a tendinței informațiilor despre prețuri.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea mijloacelor de trai ale gospodăriilor sărace din mediul rural.
Sporirea gradului de conștientizare și învățare din experiențele de acțiune colectivă în cele 3 subregiuni.
Sporirea capacităților micilor agricultori pentru consolidarea integrării în lanțul valoric.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Asistența potențialilor beneficiari la identificarea opțiunilor pentru ajustarea intereselor lor la obiectivele de activitate ale Proiectelor IFAD.
Asistarea antreprenorilor din mediul rural la elaborarea planului de afaceri pentru accesarea împrumuturilor de la instituțiile financiare din proiectele UCIP implementate de IFAD.
Prestarea serviciilor de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor solicitate de antreprenorii din mediul rural.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii