Proiect regional: Promovarea lanțului valoric horticol și incluziv în Moldova, Armenia, Georgia și Kazahstan

[[en]]Start Date [[ro]]Data iniţierii proiectului:
1.4.2016
[[en]]End Date [[ro]]Data finalizării proiectului:
31.3.2019

[[ro]]Țări: Moldova, Armenia, Georgia, Kazahstan[[en]]Countries:  Moldova, Armenia, Georgia, Kazahstan

Localități din interiorul țărilor: toate regiunile din Moldova, Armenia, Georgia și regiunea de sud a Kazahstanului  

Beneficiar: IFAD, Roma  

Data lansării (luna/anul): 01/04/2016      

Data finalizării (luna/anul): 31/03/2019    

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea mijloacelor de trai ale gospodăriilor sărace din mediul rural, ceea ce este relevant deoarece strategia IFAD se axează pe asistența populației  sărace din mediul rural să beneficieze de oportunitățile emergente și să-și sporească rezistența prin intermediul integrărilor în lanțul valoric. Obiectivul proiectului are aceeași direcție ca obiectivul general al IFAD - contribuția directă la abilitarea femeilor și bărbaților săraci din zonele rurale din țările în curs de dezvoltare pentru a obține venituri mai mari și a îmbunătăți securitatea alimentară.

Obiectivele proiectului:

I.             Sporirea gradului de conștientizare și învățare din experiențele de acțiune colectivă în cele 3 subregiuni;

II.            Sporirea capacităților micilor agricultori pentru consolidarea integrării în lanțul valoric;

III.           Adoptarea modelelor pilot de succes.

Rezultatul 1: Sporirea gradului de conștientizare și învățare din experiențele de acțiune colectivă în cele 3 subregiuni

Activitatea 1.1. Cartografierea diferitor grupuri de acțiune colectivă și abordări susținute de IFAD și alte organizații din toate cele 4 țări partenere.

Activitatea 1.2. Identificarea politicilor și intervențiilor care facilitează acțiunea colectivă pentru accesul pe piață;

Activitatea 1.3. Elaborarea documentelor de învățare și promovare a acțiunilor colective bazate pe bunele practici.

Rezultatul 2: Sporirea capacităților micilor agricultori pentru consolidarea integrării în lanțul valoric

Activitatea 2.1. Identificarea participanților pilot în regiunea NEN (Orientul Apropiat și Africa de Nord).

Activitatea 2.2. Evaluarea necesităților participanților selectați și pregătirea activității pilot de dezvoltare a capacităților și consolidare a lanțului valoric .

Activitatea 2.3. Implementarea programului de dezvoltare a capacităților privind aspectele tehnice, de afaceri și de cooperare. Această activitate presupune organizarea instruirilor pentru 1000 de participanți selectați.

Rezultatul 3: Adoptarea modelelor pilot de succes

Activitatea 3.1. Identificarea și evaluarea celor mai reușite activități pilot, care urmează a fi susținute din punct de vedere tehnic și informațional. Identificarea se va baza pe o selecție competitivă.

Activitatea 3.2. Oferirea suportului tehnic și informațional pentru dezvoltarea afacerilor și consolidarea instituțională a cooperativelor pilot.

Activitatea 3.3. Crearea unei platforme a regiunii NEN pentru schimbul de experiență, colaborare în rețea și diseminare a rezultatelor proiectului prin forumuri internaționale, ateliere, site-ul web al proiectului, evenimente de promovare, inclusiv cu participarea mass-media etc.

Activitatea 3.4. Activități de documentare și raportare finală.

Rezultatele scontate principale:

•             Venitul micilor agricultori integrați în lanțul valoric a crescut cu 12%,

•             6000 de părți interesate, inclusiv micii agricultori, au recunoscut importanța și au învățat din acțiunile colective din subregiuni,  

•             Politicile de promovare a acțiunilor colective ale fermierilor s-au îmbunătățit,

•             Productivitatea a crescut cu 10% datorită capacităților și cunoștințelor dobândite,

•             15 entități pilot au fost integrate în lanțurile valorice profitabile datorită suportului tehnic obținut și investițiilor,

•             15 entități pilot au investit 300.000 USD în canalele de marketing pentru horticultură,

•             Platforma regională de învățare comună și schimb de informații a fost creată,

•             Succesele proiectului au fost documentate, publicate și difuzate.

 

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
[[en]]11[[ro]]Obiectivul acestui proiect este de a contribui la dezvoltarea capacităților sectorului horticol din Moldova, Georgia, Tadjikistan și Uzbekistan de-a lungul lanțului valoric și a spori eficiența sectorului horticol prin seminare/instruiri, conferințe de afaceri, analize de piață și audituri tehnologice.
[[en]]22[[ro]]Prestatorul de servicii va produce, va realiza sau va furniza următoarele produse: Bază de date cu producători comerciali, exportatori, importatori și angrosiști de nuci, mere, pere, struguri de masă, fructe moi, roșii de seră, castraveți și ardei.
[[en]]33[[ro]]Monitorizarea săptămânală a pieței produselor cheie pe parcursul anului și a tendinței informațiilor despre prețuri.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea mijloacelor de trai ale gospodăriilor sărace din mediul rural.
Sporirea gradului de conștientizare și învățare din experiențele de acțiune colectivă în cele 3 subregiuni.
Sporirea capacităților micilor agricultori pentru consolidarea integrării în lanțul valoric.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Asistența potențialilor beneficiari la identificarea opțiunilor pentru ajustarea intereselor lor la obiectivele de activitate ale Proiectelor IFAD.
Asistarea antreprenorilor din mediul rural la elaborarea planului de afaceri pentru accesarea împrumuturilor de la instituțiile financiare din proiectele UCIP implementate de IFAD.
Prestarea serviciilor de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor solicitate de antreprenorii din mediul rural.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii