`

Grupul de vînzări din Hâncești

4 minute
sa citesti

Grupul de vânzări din Hâncețti se bucură anul curent de o roadă frumoasă de piersici

Douăzeci de producători de piersici din satul Loganești, raionul Hâncești, cu suportul Federației Agricultorilor din Moldova ”FARM”s-au unit intr-un grup de vânzări pentru aprovizionarea cu mijloace de producție calitative și comercializarea fructelor în comun.

2

Membrii grupului de vânzări de piersici fac împreună toate lucrările tehnologice gen stropirea, curățarea în uscat, lucrările mecanizate. Astfel este omogenizată calitatea fructelor furnizate de membri. Obținând mai mari volume omogene de piersic, ei negociază prețuri mai avantajoase. Aici un rol important joacă și aranjarea fructelor în lăzi. Unii membri plantează și mici suprafețe noi întru extinderea suprafețelor de plantații multianuale. Cantitatea de piersici variază, de la an la an, între 60 – 70 tone pe suprafața pe care o dețin de 10 ha. Factorii determinanți sunt condițiile climaterice.

Producătorii de piersic participă frecvent la activitățile organizate de FARM precum instruiri, schimburi de experiență, identificarea potențialilor furnizori și cumpărători. Pentru identificarea oportunităților mai bune de comercializare a fructelor produse, ei plasează oferte comerciale pe sistemul informațional de marketing administrat de Federația Agricultorilor din Moldova - www.agravista.md.

De doi ani de zile liderul grupului este Dna Ecaterina Sajin. Dna a participat activ la evenimentele din cadrul Cercurilor de studii pentru femei și Cercurilor de fermieri, de unde, spune dînsa, a învățat și a aflat multe tehnici și idei necesare ca să-și continuie activitatea, dar și sp le împărtășeascp cu ceilalți membri ai grupului din care face parte. Cu o atitudine pozitivă dna Ecaterina afirmă: „Ne unim împreună. Așa e cel mai bine. Împreună cu membrii grupului de vînzări am aflat informații despre donații, investiții și finanțări, despre tehnologii de cultivare, care pot fi aplicate în procesul de lucru prin eforturi comune.” Ea este cea care îi ghidează pe ceilalți membri și împreună depun eforturile pentru a obține roade mai calitative și prețuri mai bune.

1

Liderul menționeazț și problemele cu care se confruntă. Pe lingă dependența directă de condițiile climaterice ei se ciocnesc periodic de insuficiența financiară, mijloace de producție scumpe uneori nu prea calitative, lipsa infrastructurii de păstrare, parcelarea terenurilor.

Dna Ecaterina: „Ar fi rentabil să investim într-un frigider. Aceasta ar spori considerabil prețul de comercializare a piersicului dar nu dispunem de finanțele necesare”.

O atenție sporită liderul grupului atrage procesului de recoltare: „Deseori culeg personal piersicii ca să știu că nu i-am lovit și că sunt aranjați frumos în cutii. Unii membri ai grupului angajează și muncitori sezonieri sau se unesc între ei în perioada de culegere a fructelor. Anul acesta piersicii sunt mai puțini dar foarte frumoși și putem stabili și un preț mai mare, care variază între 10-15 lei/kg.”

Gospodină, dna Ecaterina, pe lîngă piersici, are o pasiune pentru flori. Este ajutată de către fecior și soț, care vin cu noi idei de implementare în agricultură sau în producerea piersicilor. De asemenea, este cointeresată de faptul cum se altoiește vița de vie. Pentru a vedea practica dată a fost într-o vizită cu schimb de experiență în s. Zaim, r.Căușeni. De asemenea, în grădina doamnei putem vedea sere de legume și pomi fructiferi diferiți.

Grupul de vânzări de piersici din r. Hâncești este asistat de Federația Agricultorilor din Moldova ”FARM”, cu suportul We Effect (Centrul pentru dezvoltarea cooperativelor din Suedia), finanțat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida).

[[en]]More Stories[[ro]]Mai multe istorii