`

Vita Lact

5 minute
sa citesti

Vita Lact

Doar prin cooperare putem obţine o piaţă asigurată de desfacere

img_4724

„În anul 2001 ne-am găsit 12 entuziaşti şi am decis să fondăm cooperativa. La început nu găseam o încăpere potrivită pe care să o arendăm. Cota de participare a membrilor era de 150 lei – bani insuficienţi pentru a procura un imobil. Am fost nevoiţi să luăm un credit şi am cumpărat încăperea pe care o deţinem la moment", relatează preşedintele cooperativei, Vasile Gheorghiţă.

Preşedintele spune că necesitatea de cooperare a venit din nevoia de a facilita activitatea producătorilor, de a obţine o piaţă de desfacere şi procurări pe care nu le poate obţine fiecare persoană în parte.

„Avantajele cooperării ar fi: o piaţa de desfacere asigurată, nu poate fiecare gospodar să meargă la piaţă cu 2-3 litri de lapte, dacă le colectăm împreună, le realizăm împreună mult mai uşor. Deţinătorul de bovine nu-şi poate permite să procure tot utilajul necesar, fiind cooperat beneficiază de servicii la preţuri mai mici", spune Gheorghiţă.

Cooperativa Vita-Lact prestează servicii de colectare şi răcire a laptelui, servicii veterinare, farmaceutice, de consultanţă în producerea laptelui, însămânţare artificială, producerea nutreţurilor calitative, servicii mecanizate de preparare a furajelor. Membrii cooperativei, 413 la număr, sunt locuitori ai satului Ignăţei şi ai altor două localităţi învecinate.

Activitatea Vita-Lact a început doar cu colectarea laptelui la un singur punct, în prezent cooperativa dispune de 12 puncte de colectare a laptelui.

Toamna se colecteză zilnic în jur de 2 tone de lapte, iar vara peste 5 tone.

Cooperativa dispune de utilaj de pasteurizare şi ambalare, astfel o parte din laptele colectat este pasteurizat şi ambalat, iar ulterior comercializat la magazine. Laptele neprocesat este transportat la mini-fabrica de producere a caşcavalului din Brăviceni.

Laptele pe care îl prelucrează cooperativa la moment este solicitat, dar sunt întâmpinate dificultăţi la încheierea unor contracte de durată de livrare a laptelui-unicul produs de care dispune cooperativa la moment.

„Pentru viitor preconizăm să prelucrăm 80 la sută din laptele colectat. Intenţionăm să producem: lapte pasteurizat, brânză, smântână, chefir şi unt. Produsele vor fi comercializate în oraşele Şoldăneşti, Rezina, Orhei şi Chişinău", spune preşedintele cooperativei.

img_4733

Cooperativa caută căi de soluţionare a tuturor problemelor cu care se confruntă membrii. Totuşi, producerea laptelui este sezonieră, iar în regiune nu activează fermieri care să facă investiţii în mini-ferme. Membrii sunt persoane fizice care întreţin câte o vacă pentru necesităţile familiei, iar surplusul îl realizează în cooperativă.

Vasile Gheorghiţă spune că din păcate vara este colectată o cantitate mare de lapte, iar fabricile nu reuşesc să-l prelucreze. Iarna situaţia este inversă.

Cooperativa Vita-Lact a beneficiat de asistenţă din partea Federația Agricultorilor din Moldova ”FARM”, în cadrul proiectului „Cooperare pentru sporirea veniturilor".

„Ne bucurăm de asistenţă tehnică din partea specialiştilor FARM şi le suntem recunoscători pentru investiţiile de timp, cunoştinţe pe care le-au făcut în cooperativa noastră", precizează Gheorghiţă.

„Altor producători care intenţionează să se coopereze le-aşi spune să fie realişti şi nu-şi facă mari iluzii crezând că din primul an veniturile se vor dubla. Pentru o activitate productivă a cooperativei se cer investiţii şi răbdare. Cooperativa trebuie să se bazeze pe trei piloni: încredere, democraţie şi transparenţă. De roadele cooperativei se pot bucura copii şi nepoţii noştri", a încheiat preşedintele cooperativei.

[[en]]More Stories[[ro]]Mai multe istorii